För ett år sedan gladdes både skolpersonal och politiker över ett rejält uppsving för betygen i årskurs nio på Frejaskolan i Gnesta. Då var det genomsnittliga meritvärdet, alltså elevernas betyg omräknat i till siffror, 215.

Årets niondeklassare fick, enligt preliminära siffror, något lägre betyg och ett genomsnittligt meritvärde på 209. 81 procent är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 88 procent förra året.

Reino Dahl, rektor för årskurs 7-9 på Frejaskolan, är trots det lilla tappet relativt nöjd.

– Vi jobbade väldigt hårt med betygen inför det här året, precis som vi gjorde året innan. Utifrån förutsättningarna blev det ganska bra.

Han tycker att de flesta elever har gjort sitt bästa för att få så bra betyg som möjligt.

– Jag upplevde ett hårt jobb från både elever och lärare, även på lovskolorna där många har lagt ner mycket krut på att lyckas med sina studier, säger Reino Dahl.

Skolverket publicerar de officiella betygssiffrorna i slutet av september.