Nattfasta är tiden mellan kvällens sista mål mat och det första målet på morgonen. 

Mätningen har gjorts vartannat år sedan 2012, och årets mätning visar att nattfastan har ökat något i kommunen. Tidigare har nattfastan minskat för varje mätning, 2018 låg kommunsnittet på 9,95 timmar. I år hamnar snittet på 10,05. Ekhagen har i undersökningen ett resultat på 9,71, medan Strandhagen har ett längre tidssnitt på 11,12, och där två avdelningar sticker ut med nattfasta på över 13 timmar. 

Det hela kommer tas upp på tisdagens socialnämndsmöte, där man förväntas klubba en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ingår att Strandhagen ska lära mer av hur man jobbar på Ekhagen. Det hela ska följas upp med en ny mätning i början av nästa år.