Gnesta hamnade på plats 259, och Trosa på plats 31, i Lärarnas riksförbunds skolrankning som släpptes på måndagen. Att skolan i Gnesta haft svårt att höja resultaten de senaste åren är ingen hemlighet, och det kan dröja ytterligare några år innan trenden kan vända tror ansvariga skolpolitiker.

– Vi vet att vi har en uppförsbacke framför oss och vi håller på att arbeta för att höja resultaten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin (S).

– Lärarbehörigheten sticker ut, det är ett av de allvarligaste problem vi har och något vi behöver sätta tänderna i, fortsätter vice ordförande Anna Ekström (M).

De nämner den nya ledningen som nyligen tillträdde på Frejaskolan, och vikten av bra chefer för att locka och behålla personal till kommunen, som en viktig pusselbit framöver.

– Men vi har inga stora förhoppningar på att hamna högt på nästa rankning, det handlar om att jobba mer långsiktigt, konstaterar Anna Ekström.

I grannkommunen är det av förklarliga skäl något muntrare tongångar.

– Det är mycket glädjande att vi ligger så bra till. Vårt mål är att ligga bland landets tio bästa kommuner, men just den här rankningen vet jag inte så mycket om ännu, säger Michael Swedberg (M), ordförande i humanistiska nämnden i Trosa.

Finns det något ni vill bli bättre på?

– Vi kan bara bli bättre på det vi redan gör bra, framför allt har vi otroligt duktiga lärare, menar Swedberg.