Betygen för de elever som går ut nian är en av de viktigaste och mest frekvent debatterade skolfrågorna i Gnesta, precis som i många andra kommuner. Det genomsnittliga meritvärdet har de senaste tio åren legat strax över 200 (där 320 motsvarar högsta betyg i alla ämnen).

2016 dippade betygen rejält, till 185,6. Men förra året presterade niorna bättre än på tio år, med ett genomsnittligt meritvärde på 212,4. Enligt preliminära siffror sjönk resultaten marginellt i år.

Alla politiker vill självklart att eleverna ska nå så höga resultat som möjligt. Hur man når dit råder det dock delade meningar om. Både M och S har i valrörelsen lyft frågan om tvålärarsystem, och det hamnar av allt att döma på kommunfullmäktiges bord de kommande fyra åren.

SN har det senaste året flera gånger rapporterat om missnöje bland föräldrar till barn i grundsärskolan. Hög personalomsättning och ständigt nya bud har fått flera vårdnadshavare att tröttna, så frågan kommer sannolikt vara fortsatt aktuellt nästa mandatperiod.

En ny grundskola på Frönäs är också på gång. Några formella beslut är ännu inte fattade, och politikerna i Gnesta kommer behöva ta ställning till allt från utformning till storlek. Om en ny skola ska drivas av kommunen eller någon privat aktör är också något som kan bli en het potatis, beroende på vilken konstellation som bildar majoritet efter valet.

Nedläggningen av Laxne skola 2016 har satt sina spår och det finns viss oro kring skolorna i Stjärnhov och Björnlunda. I årets skolval sökte bara fem barn till förskoleklass på Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Men både rektor, förvaltning och politiker menar att det inte finns några som helst planer på nedläggning.