Enligt socialförvaltningens delårsrapport har verksamhetsområdet "äldre-, funktions-, hälso- och sjukvård" kostat 4,4 miljoner kronor mer än budgeterat, fram till augusti i år. Tack vare överskott hos både förvaltningsledning och administration landar hela nämndens avvikelse dock på minus 1,7 miljoner kronor.

Underskottet ska bland annat bero på "ökad vårdtyngd" och därmed högre personalkostnader på äldreboendet Ekhagen, och hög sjukfrånvaro på hemtjänsten i Gnesta. Dessutom bidrar semesterperioderna till ett litet underskott i just augusti, som sedan hämtas ikapp under hösten, enligt förvaltningen.

Prognosen för helåret är trots de illavarslande siffrorna att verksamheten ska hämta ikapp hela underskottet.

Artikelbild

| Ann Malmström är förvaltningschef på socialförvaltningen i Gnesta.

– Vi har fått uppdraget att få till plus minus noll. Det finns alltid saker att göra, till exempel tänka över alla inköp, menar förvaltningschefen Ann Malmström.

2018 var ett tufft år ekonomiskt för både skolan och socialtjänsten i Gnesta. Nyligen uppdagades det att barn- och utbildningsnämnden befarar stora underskott även i år, och nu ser det alltså mörkt ut även för socialnämndens budget.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) tror och hoppas att underskottet ska vara upphämtat till nyår.

– Alla enheter har fått sparuppdrag och jag känner mig inte särskilt orolig.

Kommer situationen gå ut över medborgare eller personal på något sätt?

– Det är absolut inte meningen, de timmar man har fått beviljade ska man ha, säger Jerneborg Glimne.