Vilka är Enhet i Gnesta?

– Vi vill stärka lokalsamhället genom fördjupad demokrati - som deltagardemokrati. Vi vill även ha direkt demokrati genom rådgivande folkomröstningar i viktiga frågor. Vi vill prova sociokrati och samtycke inom kommunens organisation. Prova digitala plattformen pol.is för invånare i Gnesta kommun.

Vilka är era viktigaste frågor?

– Basinkomst och medborgarlön och direktdemokrati. Vi vill stärka lokalsamhället genom hållbarhet och få ett kretsloppssamhälle. Stimulera andelsjordbruk, biodling och självhushållning är en annan viktig fråga.

Vad skiljer er från Miljöpartiet?

– Det finns flera frågor som inget annat parti ställer än vi. Från och med 2020 ska alla hus som byggs samla allt regnvatten som ska återanvänds i ett vattenreningssystem. Det är ju obegripligt att våra toaletter spolar bort vårt bajs med rent dricksvattnet. Enhet vill även använda kommunens egen biomassa i en ny biogasanläggning och biogasstation.