Återvinningsgården i Gnesta har ansökt om att få ta hand om större mängder av en viss sorts avfall. Senare kommer ansvaret för tillsynen att gå från kommunen till länsstyrelsen. 

Men i den här processen har man upptäckt att två av de sju dagvattenbrunnarna på Återvinningsgården helt saknar filter. 

– På Återvinningsgården är det asfalt. Regnvattnet som samlas där går ner i dagvattenbrunnen, det dagvattnet tar sig sedan en lång sträcka under mark, sedan går det ut i Valasjögraven som slutligen mynnar ut i Frösjön, säger Ellinor Lundin som är miljöchef på Gnesta kommun.

Artikelbild

| Först går vattnet under mark innan den rinner ut i Valasjögraven.

I de fem brunnarna som har filter fastnar både partiklar och föroreningar. Men i de två som saknar filter rinner vattnet alltså rakt ut vid Frösjöstrands badplats. 

Miljöprövningsdelegationen, som är ett själständigt organ inom länsstyrelsen, har gett Återvinningsgården två år på att fixa brunnarna. Men det är alldeles för lång tid, anser kommunen.

– Vi har överklagat själva tiden de har fått på sig, vi anser att de ska ha kortare tid på sig, säger Ellinor Lundin, och fortsätter:

– Det finns inte reglerat i lagstiftningen hur man ska hantera det här. Miljöprövningsdelegationen har sagt att Återvinningsgården får en viss tid på sig, men vi ser gärna att det åtgärdas omgående. Vi anser att vattnet inte bör rinna rakt ut, de behöver åtgärda de här brunnarna med någon typ av filter. 

Ärendet kommer avgöras i mark- och miljödomstolen.