Händelsen inträffade när ett Gnestaföretag utförde ett byggarbete i ett parkeringshus i Gävle i maj. Bilning är ett sätt att göra hål i hårda material, som exempelvis betong. En person skadades vid händelsen, då fönstret i en dörr gick sönder i genomslaget. En kvinna, som var på väg ut från dörren, fick då en sårskada i handen. Gnestaföretaget har nu anmält det inträffade till Arbetsmiljöverket som ett tillbud. För att undvika liknande olyckor har man bestämt att utrymma gymmet medan arbetet pågår. Man har också satt ut en vakt som har med radiokontakt med den som utför bilningsarbetet.