– Skälet till missen är den svårtolkade informationen på hemsidan. Vi var anmälda till riksdagsvalet i tidigt i våras men när vi skulle anmäla deltagande i kommun- och landstingsval så blev det fel - trots hjälp av en handläggare på myndigheten, säger partiets talesperson Anders Axner.

Något som resulterade i att Enhets röster i landstingsvalen i Västra Götaland och Stockholm samt kommunalvalen i Borås, Gnesta, Gotland, Härryda, Kungälv, Sollentuna och Stockholm redovisas som "Ogiltiga röster - inte anmälda partier".

Enhet har haft ingående samtal med Valmyndigheten om det inträffade.

Gnestabon Vitek Ronovsky är styrelseordförande i Enhet. Inför kommunvalet var han partiets frontfigur i Gnesta kommun.

– Hade vi haft så många röster att vi fått ett mandat så hade vi naturligtvis överklagat och drivit ärendet vidare, säger Vitek Ronovsky som understryker att valsystemet ändå av demokratiska skäl bör förenklas.

Vilka partier hade ni kunnat tänka er att samarbeta med om ni fått ett mandat?

– Spontant säger jag de rödgröna, vi är nära FI, säger Ronovsky som samtidigt passar på att utdela en känga åt riksmedia.

– Man har missgynnat småpartier som oss, Basinkomstpartiet med flera. Vi har exkluderats och inte fått delta i det offentliga samtalet och det är ett demokratiskt problem.

Enligt Valmyndigheten så är det bara om man anmäler deltagande uttryckligen eller om man är att anse som anmäld i egenskap av i riksdagen representerat parti som anmälan gäller också val till landstings- och kommunfullmäktigeval i hela landet.

– En sådan uttrycklig anmälan ska göras senast 30 dagar före valdagen. Partiet har varit i kontakt med Valmyndigheten två dagar före valdagen och har då låtit förstå att de uppfattat att de varit anmälda till riksdagsvalet och att detta i sin tur betytt att de också varit anmälda till alla landstings- och kommunfullmäktigeval i hela landet, skriver David Holm på Valmyndigheten i ett brev till SN.