Tidningen har tidigare skrivit om anmälan och om hur en elev ska ha utsatts för grov mobbning av flera andra elever på Gnestaskolan. Bland annat ska det handlat om nålstick, sparkar mot underlivet, och strypgrepp. 

Barn- och elevombudet pekar på vissa brister i hur skolan och Gnesta kommun har hanterat ärendet. Skolan har utrett och dokumenterat händelserna, men utredningen har inte varit tillräcklig, anser BEO, som förelägger skolan att följa upp elevens nuvarande situation. I sitt föreläggande skriver BEO att man ska utreda kränkningar skyndsamt, och att rektorn ska anmäla kränkande behandling till huvudmannen. 

De dömer dock inte ut något skadestånd, eftersom skolan ändå utrett händelserna och vidtagit åtgärder.