Upprustningen av Västra storgatan har pågått under våren, och förhoppningen var att trafiken skulle kunna samsas med de som jobbar med vägen, och flyta förbi relativt smärtfritt.

Så har dock inte blivit fallet. Personer som arbetar på platsen har sagt till SN att bilister i allmänhet har lite för bråttom förbi vägbygget. Till exempel tränger sig ofta bilar fram när grävmaskinerna måste vända så att motvikten baktill sticker ut i gatan.

Claes Lindqvist, gatuingenjör på kommunen, håller med.

– De som passerar arbetsområdet respekterar varken de som jobbar där eller varandra. Det är sorgligt, säger han.

Nu ska tillfälliga trafikljus sättas upp på Västra storgatan, för att reglera trafiken, vilket kan leda till köer. Kommunen rekommenderar att man om möjligt väljer en annan väg under tiden.

En alternativ väg från centrum till Mariefredsvägen är Torggatan - Nygatan, då man slipper den trånga sektionen vid arbetsplatsen.

– Helst skulle vi vilja stänga av vägen helt och hållet, men det är svårt med busstrafiken, säger Claes Lindqvist.