Socialdemokraterna, som har suttit i majoritet i Gnesta de senaste åtta åren, har släppt sitt valprogram för den kommande mandatperioden. Konkreta och mätbara vallöften lyser med sin frånvaro, men skolan tas upp som ett av de viktigaste politikområdena.

– De närmsta åren vill vi ha fokus på skolan, där arbetsmiljö och lön för pedagogerna är avgörande. Det får inte vara så att duktiga pedagoger lämnar Gnesta enbart på grund av lönen, säger Johan Rocklind (S), kommunalråd, som också nämner tvålärarsystem i skolan som en möjlig reform framöver.

Sannolikt kommer en ny grundskola att byggas i Gnesta tätort, på norra sidan av järnvägen, men ännu har inga formella beslut fattats. Rocklind vill inte lova att skolan ska stå färdig inom fyra år, men förhoppningsvis ska åtminstone några elever ha flyttat in innan valet 2022.

Klart är dock att Socialdemokraterna ser en kommunal skola framför sig. De vill inte öppna upp för en upphandling av driften.

– I dag finns det inga privata aktörer som står och knackar på dörren för att få driva en skola i Gnesta, säger Johan Rocklind.

Bredbandsutbyggnaden är ett annat område som S vill fokusera på nästa mandatperiod. Partiet ser det som ett problem att många hushåll tackar nej till bredband, men vill ge marknaden ytterligare något år innan kommunen behöver gripa in.

– Om marknaden inte löser det här kommer kommunen behöva ta ett större ansvar. Det kan till exempel handla om att skapa knutpunkter och erbjuda rördragningar, säger Rocklind.

När det gäller vem han helst vill bilda majoritet med efter valet vill Johan Rocklind inte stänga några dörrar, förutom mot Sverigedemokraterna.

– Samarbetet med Moderaterna fungerar bra, men jag vill inte föregå den typen av diskussion.