I våras la Liberalerna i Gnesta en motion om att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till en plats på ett äldreboende, ett förslag som har diskuterats på flera håll i landet. Moderaterna, som håller i ordförandeklubban när det kommer till äldreomsorgen, sågar dock förslaget och menar att hälsa snarare än ålder ska ligga till grund för bedömningen. Även oppositionspartiet C har uttryckt kritik.

Frågan om privata alternativ i välfärden är en klassisk höger/vänster-fråga. Enligt oppositionen har Moderaterna och Socialdemokraterna i majoriteten lagt frågan åt sidan, eftersom man vet att man inte kommer överens. Ingrid Jerneborg Glimne (M) medger att man inte har velat ha det som en stridsfråga. Samtidigt påpekar hon att kommunen har implementerat LOV (lagen om valfrihetssystem), och att det inte har funnits något skarpt intresse att driva hemtjänst eller äldreboende i Gnesta från privata företag.

Äldreboendet Strandhagen kommer att drivas av kommunen, och det gick aldrig ut någon förfrågan till privata aktörer inför byggstarten. Det är inte otänkbart att den processen hade sett annorlunda ut med en annan konstellation vid makten. Klart är att oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) vill att kommunen ska göra mer för att locka privata aktörer till Gnesta.