SD tycker att det är "rimligt att vistelsetiden för dessa barn är mellan 15-25 timmar i veckan i stället för 40 timmar." Dessutom vill man att den fria leken kompletteras med andra inslag.

– Vi anser att det ska finnas viktiga skolförberedande inslag som att sitta still och enklare räkneövningar. Det är viktigt för barnens utveckling, menar Maria Richtoff, ordförande SD.

Miljöpartiet ser tvärtom att barn till föräldralediga bör få vistas mer på förskola. Annars är risken att barn med nya småsyskon kan känna sig bestraffade om de inte får vara på förskolan eller att barn med annat modersmål får sämre förutsättningar.

– Men ett mer akut problem är storleken på barngrupperna och lärartätheten – vilket måste prioriteras före en sådan reform, menar Gustav Edman, gruppledare för MP.

Även Moderaterna anser att alla barn har rätt till en stimulerande vardag på förskolan oavsett om de har föräldrar som är arbetslösa eller tillfälligt hemma med nyfödda syskon.

– Vissa älskar det sociala sammanhanget på förskolan medan andra trivs bäst i hemmiljö. För oss är det viktigt med valfrihet där vi bör uppmuntra till lärmiljö och utveckling, hävdar Ann- Sofie Lifvenhage (M).

Liberalerna menar att förskolan spelar en grundläggande roll för de fortsatta studierna. Där får barnen möjlighet att lära sig det sociala umgänget, att visa hänsyn till andra och att lära sig om regler, normer och disciplin.

– Barn till föräldralediga har samma behov av detta som barn utan syskon. Särskilt viktig är förskolan för nyanlända barn eftersom vi vill stärka svenskans roll i förskolan, konstaterar Christer Lagergren, (L).

Resterande partier har valt att inte svara på frågan kring barnomsorgen.