Elever och lärare ska inte behöva gå till skolan och känna en olustkänsla, slår Sverigedemokraterna i Gnesta fast i sitt valmanifest. Därför vill partiet gärna se kameraövervakning i skolans lokaler, för att motverka våld och skadegörelse.

– Vart exakt dessa övervakningskameror ska placeras bestäms efter att det gjorts en närmare analys. Vi tror att det skapar trygghet, menar Maria Richthoff, SD:s ordförande i Gnesta, som också påpekar att det är ett av flera förslag för ökad trygghet.

I andra vågskålen ligger elever och lärares integritet, som alltid när övervakning diskuteras. För Sverigedemokraterna väger dock den första skålen tyngre.

– Det måste vara högre prioriterat att få våld och skadegörelse att upphöra än rädslan för att någon ska känna sig kränkt, menar Maria Richthoff.

Enligt Gnesta kommun finns i dag ingen kameraövervakning på någon av de kommunala skolorna. Frågan har diskuterats på barn- och utbildningsförvaltningen i samband med tidigare fall av skadegörelse, men det har inte resulterat i några konkreta förslag.