Margareta Bergdahl, ordförande för Pensonärernas riksorganisation, PRO i Gnesta och Jan Ancker, ordförande i Sveriges pensionärsförbund, SPF, i samma kommun var påtagligt nöjda med att skriva under hyresavtalet som ger dem tillträde till ett mer tillgänglighetsanpassat tvåvåningshus dit respektive kansli och verksamhet flyttar in.

De bägge föreningarna som är sprungna ur olika ideologisk mylla har tillsammans cirka 900 medlemmar. Tanken är nu att föreningarna ska samarbeta kring olika aktiviteter, kurser och föredrag. Det kommer vara öppet några timmar varje dag som ett komplement till Träffpunkten och andra föreningar i kommun.

– Ett av de största problemen bland äldre är ensamhet. Så hit ska man kunna komma och prata av sig oavsett om man är medlem eller ej. Kanske man bara vill snickra, pyssla i trädgården eller delta i vandringar.

– Genom att komma närmare kommunal verksamhet kan vi samarbeta med hemtjänsten och kanske nå dem som inte öppnar dörren när vi knackar på, menar de bägge företrädarna som enas kring parollen Aldrig ensam i Gnesta.

Kommunalrådet Ann-Sofie Livfenhage (M) välkomnar samarbetet som kommer innebära fördelar för kommunen.

– Fysisk aktivitet och socialt sammanhang är enormt viktigt för att främja välmåendet och förebygga både den fysiska och psykiska ohälsan som vi vet finns bland våra äldre i dag.

Ann Malmström, förvaltningschef för vuxen - och omsorgsförvaltningen, ser även fram emot samarbetet med Powerhuset och den nya frivilligföreningen som bildas.

– Vi kommer nå ännu fler och kanske även kunna erbjuda mindre aktiviteter i hemmiljö, hoppas Malmström.