Ett område på en halv hektar kommer att avverkas. 

Senast i somras var kommunen tvungen att avverka träd i skogen utanför Björnlunda. Då var det ett skogsområde mellan Aspliden, Skogsvägen, Gärdesvägen och Skendavägen som var angripet av skadeinsekten.

Man att lämna kvar lövträd och tall, men angripna granar kommer att tas bort. Motionsspåret ska efter avverkningen återställas. Virkeshögar kommer läggas upp på vägen som går mellan Hembygdsgården och Åtterstavägen, och kommunen ber människor som promenerar där att hålla uppsikt på sina barn, eftersom det kan vara farligt att klättra på virkeshögar.