Roland Paulsens stora publika genombrott kom 2015 med boken Vi bara lyder, där han i en sociologisk studie i funktionell dumhet skildrar Arbetsförmedlingen och dess åtgärder som meningslösa.

I en tid när vi ska jobba allt mer och allt längre så sticker Roland Paulsen ut hakan rejält när han ifrågasätter lönearbetets tid och nödvändighet.

– I och för sig är Socialdemokraternas familjevecka en slags arbetsförkortning. Men den är uteslutande mest en praktisk fråga för det så kallade familjepusslet i arbetssamhället.

Han menar att partiet tidigare har lyft idén om att fördela resurser men att när Sverige tillhör de OECD-länder som har snabbast produktionsökning och vinstkoncentration så är det tyst.

– Det finns en konflikträdsla så arbetarrörelsen gör arbete till en praktisk fråga, istället för att säga att vi arbetar för mycket och att arbete har för stor makt över våra liv.

Rent historiskt har människan alltid velat minimera arbetsinsatsen medan man idag enbart har kostnadsfokus där det betonas att vi blir bättre människor av arbete.

– Sjuka, flyktingar och fattiga ska känna PLIKT och KRAV.

Man bryr sig om individer och hävdar "att det är bra för dem när vi tvingar dem till arbete", menar Paulsen som efterlyser en debatt om vad vi gör av all rikedom och överproduktion.

– I dag finns enbart en ekonomisk retorik och föreställning om att arbete gör oss till bättre människor.

Miljöaspekten avgränsas enbart till transporter och livsmedel. Man måste ha större perspektiv för inget tär så mycket som produktionsökning, menar Paulsen.

– V måste producera mindre. Bara all reklam för att producera mer är extremt bakåtsträvande. Sverige skulle behöva 3,2 fler jordklot för att klara vårt sätt att leva med ständiga inköp av nya prylar.

Roland Paulsen tycker det är märkligt tyst om idén med omfördelning och basinkomst eftersom det pågår försök med det i vårt grannland Finland. Subventionerade låglönejobb skulle försvinna och byråkratin minska med en medborgarlön.

– Frågan om basinkomst har tonats ner eftersom den vänder upp och ned på hela det kapitalistiska systemet. Det är en revolutionär reform som innebär att man själv väljer arbetsgivare och de därför tvingas konkurrera genom att förbättra arbetsförhållanden.

Roland Paulsen önskar att vi alla inser värdet av tiden, tid för allt annat i livet än jobb.