Tidigare har ansvaret för Gnesta kommuns upphandlingsarbete legat på ekonomienheten, men i och med att båda de personer som har arbetat med upphandling har slutat flyttar ansvaret över till kanslienheten.

– Ekonomifunktionen behöver fokusera på ekonomifrågor – det är stora investeringar på gång och vi står inför stora utmaningar, precis som hela kommunsektorn. Vi ska även implementera ett nytt ekonomisystem, så det här är ett sätt att avlasta ekonomichefen så att hon får fokusera på kärnfrågan, ekonomi, säger Christina Hedberg, kommunchef i Gnesta.

Förutom upphandlingsfrågorna flyttas även ansvaret för lokalförsörjning, kontakter med kommunens fastighetsbolag liksom ansvaret för kris- och säkerhetsarbete över till kansliet.

– Det är ingen dramatik i det, det är jag som kommunchef som beslutar hur vi ska driva förvaltningen på bästa sätt, säger Christina Hedberg.

I samma veva väljer Staffan Källström, som har arbetat som kanslichef i Gnesta kommun i ungefär två år, att säga upp sig. Dessförinnan var han kommunjurist i Katrineholm, och att han slutar har inget samband med omorganiseringen i Gnesta.

– Han har varit jättebra, men han får bättre villkor och närmare hem. Jag har inga synpunkter på det, säger Christina Hedberg.

Hon hoppas kunna ha en ny chef på plats i april.