– Jag är numera verksamhetschef med ansvar för övergripande elevhälsa och AST. I praktiken är jag därmed chef för Gula huset på Freja, som är en särskild undervisningsgrupp och de resurser som arbetar gentemot hela kommunen med tal- och språkpedagoger, skolläkare, skolpsykolog.

Vad har du för mål i ditt nya jobb?

– Det känns fantastiskt roligt även om jag förstås saknar ungdomar och personal på ungdomsboendet men var sak har sin tid, den här övergången passar väldigt väl in med det jag har gjort tidigare. Jag är socionom, har även jobbat inom elevhälsa, socialtjänst och ungdomspsykiatri.

Vad har du för mål i ditt nya jobb och vd tar du med dig från ditt tidigare jobb?

– På mitt bord ligger nu även att utveckla samarbetet med socialtjänsten, något som känns viktigt och roligt, jag känner verksamheten väl vilket är ett plus. Gnesta satsar nu på att utveckla teamarbetet kring barn och unga med behov av stöd. Jag är så glad att få vara en del av det.