Carl-Johan Olausson kör sträckan som förbinder vägarna 223 och 57, över Töle, dagligen och har reagerat på att vägen är för smal.

Tre gånger har han fått laga sin backspegel efter att ha slagit i den mot mötande bilar.

- Det blir en dyr utgift varje gång, man kan göra roligare saker för pengarna, säger Carl-Johan Olausson.

Väg 830 slingrar sig fram mellan åkrar och byar genom den sörmländska landsbygden. Den som kör där reagerar direkt på bristen på utrymme. Carl-Johan Olausson upplever att vägen blev smalare efter att en ny asfaltbeläggning utfördes på vägen för fem-sex år sedan.

- Nu när jag möter en bil är jag tvungen att gå utanför asfaltkanten och så ska det inte vara. Är det dessutom halt är det inte kul. Jag förstår inte varför man har gjort så här, säger han.

Enligt Carl-Johan Olausson läggs det ibland grus på kanten för att höja upp den i nivå med vägbanan men gruset försvinner efter en tid.

– Lägg asfalt tjugo centimeter på varje sida, det skulle göra mycket på en sådan här smal väg. Här pratar man om nollvision i trafiken, sen släpper man igenom en sådan här väg, säger Carl-Johan Olausson.

När SN kontrollmäter vägen på flera ställen är det som smalast 3 meter och 30 centimeter mellan de vita linjerna och 4 meter mellan asfaltskanterna. Carl-Johan Olaussons bil mäter två meter och 15 centimeter mellan backspeglarna.

– På en sådan här smal väg borde det finnas mötesplatser, tycker Carl-Johan Olausson.

Det är entreprenadföretaget Svevia som sköter underhållet av vägen åt Trafikverket. Enligt Janne Nygren, inhyrd konsult, ska linjemarkeringarna vara inmätta så att två bilar ska kunna mötas.

Projektledaren för sträckan, Robin Johansson på Trafikverkets driftområde i Nyköping säger att om man anlägger en ny väg ska minimibredden vara 3 meter och 50 centimeter.

Men enligt Janne Nygren har det inte kommit in några klagomål på utrymmet.

– Nej det tycker jag inte, det har inte varit något problem. Men om man upplever att vägen är för smal går det att be Trafikverket om att de kommer ut och kontrollmäter den.

Att be Trafikverket om en mätning kan vem som helst göra.

– Ja det är bara att ta kontakt med dem så får de mäta vägen eller att de skickar ut oss underleverantörer att mäta bredden på vägen. Det är inte vi som tar det beslutet, utan vi gör som Trafikverket säger, säger Janne Nygren.