Det är Lena Staaf (V) som ställt interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S). I sin interpellation skriver hon att badhuset var stängt även förra sommaren, men att Vagnhärads då fanns badhus att åka till i närheten.

I år håller dock även Vagnhärads badhus stängt samma veckor som Frejabadet, och Lena Staaf vill att Johan Rocklind svarar på hur stor kostnadsbesparing det är att stänga badhuset, om badhuset ska stängas även nästa år, och om man övervägt vilken påverkan stängningen får för äldre och funktionsnedsatta. För de grupperna är det viktigt med tillgång till varmvattenbassäng för att underhålla träning, skriver Staaf.

Interpellationen svaras under nästa kommunfullmäktige.