– Det är en urgammal metod där man kastar ut ett finmaskigt nät som man sedan drar ihop till en strut och föser upp på land. Ett bra sätt att fiska fram bottenlevande arter från havsbotten.

Är det viktigt att veta vilka insekter och vattendjur som lever under vattenytan?

– Man kan beteckna det som ”medborgarforskning” där alla deltagare, såväl proffs som amatörer, hjälps åt att studera och öka kunskapen om den biologiska mångfalden på platsen. Vissa fynd kan sedan dokumenteras på Artportalen.se. Dagen är en del av vattenveckan och syftet är att öka förståelsen kring vattnets värde och olika användningsområden.

Har du gjort något speciellt fynd den senaste tiden?

– Senast i går så upptäckte vi i en sjö i Katrineholm en liten okänd fisk kallad Nissögat som är ungefär en decimeter lång. Jag har rättbra koll på länets alla sjöar och vattendrag men jag har faktiskt inte undersökt Frösjön tidigare. Så det är relativt okänt vatten.