Det pågår en hel del vägjobb runt om i tätorten och från och med nästa vecka påbörjas ett centralt vägbygge som kommer påverka trafiken.

Under en tid har det utförts en del asfalteringsjobb på Västra Storgatan och dessa kommer fortsätta framöver från och med i nästa vecka. Från Thulegatan fram till Tingshusgatan och stationshuset så kommer större maskiner att jobba dagtid när det ska förskönas och byggas om.

– Det kommer bland annat att planteras träd på sidorna av gatan och så ska gång- och cykelbanan på den södra delen iordningställas, säger Carl Johan Ekström, utvecklingsledare på samhällsförvaltningen.

Arbeten ska inte utföras nattetid eller under helger.

Ett arbete som även kommer att leda till att hastighetsbegränsningen kommer att sänkas i centrum. Skälet är ökad trafiksäkerhet.

– Vi kommer inte att strypa trafiken helt genom tätorten av hänsyn till handlarna och alla inresande. Många i Gnesta bor ju faktiskt utanför själva tätorten och är bilberoende.

Markarbetet utförs nu eftersom det är det bästa marktekniska förhållanden nu.

– På vintern kan dessa arbeten inte göras. Dessutom gör vi det lite efter huvuddelen av sommaren, för handlarnas skull.

Trafiken på Västra Storgatan kommer att ledas om via Torggatan. Men kommunen uppmanar alla som kan att välja andra vägar.

I samband med vägbygget kommer vatten och avlopp att bytas ut samt el- och fibernät att byggas utså det kommer även att vara folk från Skanova och Vattenfall på plats.

– Planen är att det ska vara färdigt sommaren 2019 men man vet ju aldrig vad man kan stöta på när man gräver i marken.

I veckan har även vägbygget vid Kärvsvägen påbörjats.