– Vi har precis fått resultat från proverna, och nu kan vi dra tillbaka kokningrekommendationen, säger Gnesta kommuns VA-chef Cecilia Weistrand. 

Efter tre dagar med att koka vatten eller hämta det i tankar som kommunen placerade ut, är det nog många som nu drar en lättnadens suck. 

På onsdagsmorgonen kördes prover till Synlab, som är den entreprenör som utför vattentester åt Gnesta kommun. Preliminärt skulle man få ett besked om testresultaten på fredagen, om alla tester gick bra att genomföra.

Artikelbild

| Testresultaten visade att det inte längre är någon fara, och dricksvattnet går nu bra att dricka.

Så blev det också.

Man har testat för E. coli, coliforma bakterier och intestinala interokocker. Inget av det fanns närvarande i det testade dricksvattnet, och nu behöver de utsatta hushållen inte längre koka sitt vatten.

Var det ett väntat besked?

– Det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men vi tog det säkra före det osäkra i det här fallet, och det ska vi alltid göra, säger Cecilia Weistrand.

Det var i tisdags kväll i samband med ett schaktningsarbete som det hela började.

Kommunen skulle genomföra ett ventilbyte i korsningen vid Framnäsvägen och Skördevägen. Trots en riskbedömning som visade att allt var frid och fröjd var olyckan framme nere i schaktet. En brandpost och en ledning gled isär, och schaktet fylldes med vatten. Då fanns det inget tryck i vattenledningen, och man misstänkte att schaktmassa och jord hade kunnat leta sig in i den. 

Initialt stängde kommunen av vattnet helt, men senare under kvällen satte man igång vattnet igen, med uppmaningen att koka det. En säkerhetsåtgärd, berättade Cecilia Weistrand då, eftersom man inte kunde veta säkert om det kommit in jord och schaktmassa i vattenledningen eller inte. 

När kommunen går ut med en kokningsrekommendation är det Livsmedelsverkets anvisningar som man ombeds följa. Förutom att koka det vatten som ska drickas, måste  man också tänka på att tandborstning ska ske med kokat vatten, frukt ska sköljas i kokat vatten, och vatten till kaffet också behöver kokas. Kort sagt, det är en något krånglig och tidskrävande åtgärd i vardagen. 

Hushållen som berördes av vattenproblemen var i Södertuna och i Gnesta tätort. Det gällde dock inte hela Gnesta, utan hushåll norr om järnvägen och väster om Mariefredsvägen. 

– Det känns väldigt skönt att kunna ge det här beskedet till alla som bor i det drabbade området såhär inför helgen, säger Cecilia Weistrand.