Som SN har rapporterat om flera gånger tidigare finns en oro bland föräldrar och boende i Björnlunda över trafiksituationen vid Welandersborgsskolan. Skolan ligger intill väg 57, där vissa billister håller lite för hög fart.

Nu vill kommunen höja säkerheten vid skolan. Det handlar dock inte om några åtgärder på 57:an, som sköts av Trafikverket, utan om angöringsplatsen vid skolan där också bussarna svänger in för av- och påstigning.

Tanken är att bygga en ny gångväg med staket längs fotbollsplanen, och ett nytt övergångsställe vid parkeringen.

– Det har blivit mer trafik vid alla skolor, och då är det naturligtvis aktuellt att titta över lite smidigare och säkrare trafiklösningar, säger Bengt Greiff, planeringschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Hur kommer det sig att trafiken ökat?

– Generellt är det så att fler barn gick eller cyklade till skolan för tio år sedan. Nu är det fler föräldrar som skjutsar sina barn. Vi pratar mycket om stillasittande barn och unga, då gäller det att skapa trafiksäkra miljöer så att barnen kan ta sig fram också.

Enligt Bengt Greiff ska alla bussturer som berör eleverna på skolan numer använda stationen vid angöringsplatsen, och inte hållplatserna ute vid 57:an.

Åtgärderna väntas kosta strax under 200 000 kronor, och förvaltningens hyreskostnad stiger med några tusenlappar per år.

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till förslaget på tisdagens sammanträde.