Det är styrelsen i Konstfrämjandet i Sörmland som utsett årets Sörmlandskonstnär varje år sedan 1984.

‒I motiveringen till årets pris har styrelsen tagit fasta på den stora variationen i Gunnar Carl Nilssons konstnärskap, berättar ordföranden Kristina Eriksson.

"Han är en mångsidig konstnär med många skiftande uttrycksformer, skilda material och varierande storlekar på sin konst", skriver man i motiveringen, och räknar upp en rad olika uttryck för Gunnar Carl Nilssons konst: stora järnskulpturer, isskulpturer, snöskulpturer, betongskulpturer, små hus i järn och små djurskulpturer i lera och järn, för att nämna något.

Artikelbild

Gunnar Carl Nilsson från Hälleforsnäs är årets Sörmlandskonstnär. Den 17 mars öppnar hans utställning hos Konstfrämjandet i Eskilstuna.

Gunnar Carl Nilsson har deltagit i flera internationella tävlingar i eldskulptur, både som curator och tävlande, och varit en återkommande deltagare i Konstfrämjandets årliga utställning "Konst som klapp".

‒Dessutom är han en viktig del av det rika kulturliv som finns i Hälleforsnäs, och han är den typ av konstnär som Konstfrämjandet gillar, som samarbetar med andra konstnärer och gärna deltar i olika samarbetsprojekt, säger Kristina Eriksson.

Att bli årets Sörmlandskonstnär innebär bland annat att Gunnar Carl Nilsson kommer att ha en utställning i Konstfrämjandets galleri i Eskilstuna 17 mars till 12 april.

‒Jag har ännu inte riktigt bestämt vad jag ska visa, men det finns ju mycket grejer. Jag skulle vilja ta med något stort i utställningen och "spränga" lokalen inifrån, säger han.

Artikelbild

Gunnar Carl Nilssons monumentala klädnypa visades i utställningen Konst på ås i Floda sommaren 2017.

‒ Det är ärofyllt att bli uppmärksammad, att det jobb man gör blir sett, säger Gunnar Carl Nilsson.