När Cristine Dahlbom Nygren anställdes erbjöds hon en månadslön på 92 000 kronor, 40 semesterdagar och tjänstebil. Hon tog över tjänsten efter Göran Norberg, som gick i pension. Cristine Dahlbom Nygren rekryterades till regionförbundet år 2016. Hon kom närmast från en tjänst som sjukvårds- och omsorgsdirektör i Norrtälje kommun. En tjänst hon också petades från och fick för det en dryg miljon (tolv månadslöner), som plåster på såren.

Christine Dahlbom Nygren har varit bosatt i Sollentuna, men haft en övernattningslägenhet i Nyköping. Efter ett år höjdes hennes månadslön med 4 000 kronor.

Redan när hon anställdes fanns diskussioner om att regionförbundet skulle upphöra och bli en del av region Sörmland eller en tänkt större region.

Artikelbild

Region Sörmlands direktör Jan Grönlund, 58, vill inte svara på varför regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygren petas.

Den 1 januari i år blev det verklighet. Regionförbundet Sörmland upphörde för att införlivas i den nya region Sörmland, där landstinget är huvudpart och kollektivtrafikmyndigheten en annan del. Regiondirektör blev tidigare landstingsdirektör Jan Grönlund.

Cristine Dahlbom Nygren blev inte erbjuden någon annan högre befattning till region Sörmland. Förhandling vidtog mellan regionförbundets Viking Jonsson och Cristine Dahlbom Nygren.

I Dahlbom Nygrens anställningsavtal står att "uppsägningstiden är sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida" och att arbetsgivaren ska vid en "eventuell omorganisation erbjuda liknande tjänst på chefsnivå med oförändrade villkor".

Förhandlingen landade på 24 månader i en klumpsumma, det vill säga drygt 2,3 miljoner kronor (exklusive arbetsgivareavgift och övriga kostnader).

Artikelbild

Cristine Dahlbom Nygren, petades även från sitt förra jobb och fick för det en dryg miljon kronor.

Så i stället för sex månadslöner blev det 24?

– Nej, i stället för att erbjuda henne en anställning på lika villkor blev det en förhandling, för att man inte kunde leva upp till avtalet – och varför man inte kunde leva upp till avtalet får du fråga Jan Grönlund om, svarar Viking Jonsson.

Är du nöjd med uppgörelsen?

– Ja, svarar Viking Jonsson.

Enligt Viking Jonsson var Dahlbom Nygrens grundkrav 3 års löner.

Varför formulerade ni avtalet med en liknande tjänst när ni visste att det skulle bildas en region?

– Jo, det var ganska enkelt: Jag har aldrig gillat sådana här avtal som ger möjlighet till ersättningar om man inte skulle vara överens utan att det skulle gälla vanliga uppsägningstider. Det var ganska självklart att det ge Cristine möjlighet att gå över med liknande villkor och det var vi överens om i anställningsgruppen, svarar Viking Jonsson.

Hade ni inte kunnat skriva ett avtal att när en region bildas så vidtar en ny förhandling?

– Jo, man hade kunnat skriva vad som helst, men det var det här vi var överens om att skriva, svarar Viking Jonsson.

Varför hon inte blev erbjuden någon tjänst är något regiondirektör Jan Grönlund får svara på, säger Viking Jonsson.

Region Sörmlands direktör Jan Grönlund, 58, vill inte svara på varför regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygren petas.

Jan Grönlund vill inte besvara några frågor rörande Dahlbom Nygren i en intervju utan svarar via mejl. Där skriver han att region Sörmland inte är bunden till anställningsavtalet och att rekrytering av ny chef för hållbar utveckling fortsätter.

Frågan varför Dahlbom Nygren inte blev erbjuden någon tjänst besvarar han inte.

Han vill heller inte kommentera de uppmärksammade uppgörelser med bolaget Landstingsservice vd, som under oklara omständigheter fick lämna uppdraget, vilket kostade skattebetalarna närmare två miljoner, eller hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striems avslut, som renderade kritik från revisorerna mot Grönlund.

– I övrigt har jag inget mer att tillägga, skriver Jan Grönlund.

Regionförbundet Sörmlands verksamhet betalas av skattemedel i form av avgifter från landstinget och länets kommuner. Landstinget betalade regionförbundet år 2017 drygt 32 miljoner kronor.