De slutsatserna går att dra av Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning bland politiker.

– Än så länge har vi bara studerat ett valår, men här kan vi ändå se att under valåret 2018 är utsattheten mycket större än vad det var under förra valet, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Visserligen visar erfarenhet att utsattheten går upp under ett valår, påpekar hon vidare.

– Det är mycket kampanjer och de förtroendevalda exponerar sig mer kring torgmöten bland annat och är mer aktiva på sociala medier.

Politikernas trygghetsundersökning undersöker förtroendevalda politikers utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige och riksdag. Totalt uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de utsattes vid den senaste undersökningen 2016. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är densamma. Utsattheten ligger på en högre nivå 2016 jämfört med 2012, då 20 procent av de förtroendevalda uppgav att de blivit utsatta. Utsattheten var dock högre under valåret 2014, då 28 procent uppgav att de utsatts.

– Det som har ökat mest under åren är hot och påhopp via sociala medier. Från åtta procent 2012 till 13, 5 procent 2016, säger Anna Frenzel.

Något större andel kvinnor än män utsätts för hot och påhopp via sociala medier, en tendens som märkts tidigare år också.

Anna Frenzel säger att en anledning till att siffrorna kan vara att har hänt mer i användningen av sociala medier.

– Vi ser generellt att en större andel förtroendevalda uppger att de är aktiva på sociala medier.