Sörmlands media har en handlingsplan vid sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Den säger att chef eller arbetsgivare ska agera omedelbart vid minsta tendens till sådana handlingar. Den som drabbas ska klart och tydligt säga ifrån och alla medarbetare har enligt handlingsplanen ett moraliskt ansvar att säga ifrån när någon blir trakasserad.

Robert Horacek är HR-ansvarig för Sörmlands media, såvitt han vet har inga fall kommit till ledningens kännedom under hans tid.

– Jag har jobbat med HR-frågor sedan 2011 men har varit anställd sedan 2000 och jag har aldrig hört att vi har haft någon sådan fråga uppe, mig veterligen. Det är inget jag känner till i alla fall.

Artikelbild

Jimmie Näslund, vd på Sörmlands media, har lyft frågan om eventuella sexuella trakasserier inom koncernen efter #metoo:s genomslag.

Vittnesmål gör gällande att det inom de flesta branscherna finns en rädsla för att säga ifrån och anmäla sexuella trakasserier.

Hur skulle man inom Sörmlands media underlätta för dem som eventuellt inte vågar berätta?

– Viktigt att vi har en kultur där man vågar gå förbi chefen och berätta en sådan här sak. Det finns kamrater, skyddsombud etcetera. Pratar man om frågan och avdramatiserar den så förenklar det så klart.

Förutom handlingsplanen, hur jobbar koncernen med dessa frågor?

– Vi har lyft handlingsplanen i ledningsgruppen och konstaterat att den finns och vi har ett bra stöd från företagshälsovården.

Finns det mer ni kan göra?

– Ja, absolut, jag skulle definitivt kunna dra det här i ledningsgruppen ett varv till och poängtera allvaret i frågan. Vi har inte pratat så mycket om det och det visar sig ju nu att det är många fall som dyker upp i landet. Ständig information och göra folk varse om regler lagar, förordningar och policys är ju bra.

Jimmie Näslund, vd på Sörmlands media, har lyft frågan om eventuella sexuella trakasserier inom koncernen efter #metoo:s genomslag.

– För några veckor sedan satt jag ned tillsammans med koncernens fackliga representanter för att prata om olika interna frågor såsom vår ekonomi nu och framåt, budgetarbetet, vårt företag i stort och andra spörsmål. Högt och lågt alltså. Då fanns också #metoo-frågan med, och jag ställde den raka frågan till samtliga fackligt förtroendevalda om de kände till något sådant internt fall. Ingen av dem kände till något, inte heller jag sedan tidigare. Förhoppningsvis är vi förskonade, säger Jimmie Näslund.