Madeleine Löfstrand och hennes familj har bott i sin lägenhet i Skiftinge i drygt 15 år. De trivs bra i området. Trevliga grannar, sonens skola precis runt hörnet och gott om grönområden för familjens senaste tillskott, hunden Mimmi. På uteplatsen har sonen Colins studsmatta huserat i fyra år. När Madeleine Löfstrand läste brevet från Victoria park blev hon ställd.

– Det här är den första kontakten jag har med hyresvärden på jag vet inte hur länge. Vi har bott i samma lägenhet i 15 år, aldrig varit sena med en hyra och har inga vilda fester – ändå en rätt schysst hyresgäst. Studsmattan har stått där i fyra år och det har inte varit några problem. Jag känner inte att det är läge för ett hot.

Det var den 5 juni som brevet från Victoria Park landade i familjen Löfstrands brevlåda. Brevet informerade om att hyresvärden uppmärksammat att familjens uteplats inte var i godtagbart skick, att efterfrågan på lägenheterna i området är stor och att det är de boendes uppgift att vårda såväl lägenhet som uteplats. Häckarna ska vara unisont klippta med en max-höjd på 180 cm. Gräset ska vara välvårdat, träd får inte planteras och studsmattor och pooler är förbjudet.

Deadline för att uppfylla kraven var satt till den 19 juni, två veckor efter brevets datering, för att inte riskera att få ett varningsbrev. Brevet avslutades med en uppmaning till de boende att känna till och agera efter sina skyldigheter som hyresgäster.

Madeleine Löfstrand tog genast kontakt med Hyresgästföreningen för att ta reda på vad som gäller – får man sätta upp en studsmatta på uteplatsen? Svaret var tydligt; så länge studsmattan står på den egna uteplatsen är det tillåtet. Likadant låter det när Eskilstuna-Kuriren ber Hyresgästföreningens förbundsjurist, Susanna Skogsberg, reda ut saken.

– Du får inte ställa upp en studsmatta på fastighetsägarens mark, på allmänna utrymmen. Det är givet. Men om du hyr en lägenhet med en uteplats där det finns en gräsmatteplätt så har du rådighet över den och får om du så önskar ställa upp en studsmatta där, säger Susanna Skogsberg.

[fakta nr="2"]

Efter att ha rådfrågat Hyresgästföreningen gick Madeleine Löfstrand ner till Victoria Parks områdeskontor för att ta diskutera saken. Där möttes hon av svaret att Victoria Park ser vad Hyresgästföreningen säger som rekommendationer men att man, som ett privat företag, upprättar sina egna regler.

– De har höga krav på hur det ser ut. De har röjt upp och det är ordning och reda. Det tycker jag är jättebra. Men att de bestrider Hyresgästföreningen och sättet de gör det på. Bemötandet – både i brevet och när jag kom dit – fick mig att känna att va? Är de ute efter min lägenhet?

Gräsplätten i uteplatsens ena hörn gapar numera tom. Studsmattan är såld till sonen Colins stora besvikelse. Madeleine Löfstrand ville inte ta några risker.

Mia Ling är områdeschef för Victoria Park i Eskilstuna. Hon konstaterar att kommunikationen kunde ha varit bättre i samband med brevutskicket.

– Vi jobbar för att få attraktivare bostadsområden. Brevet blev olyckligt. Det var hårt i tonen, men det blir så ibland.

Vad gäller förbudet mot studsmattor och pooler berättar hon att Victoria Park har backat.

– Vi har backat vad gäller studsmatta då vi inte har någon laglig grund för det. Samma sak vad gäller pool. Vi kommer att kommunicera det till de boende.

Madeleine Löfstrand har pratat med grannarna i huset och känner till åtminstone sju andra på samma gård som fått samma brev. I de flesta fall rör det sig om högt buskage och träd snarare än studsmattor. På en av uteplatserna står ett rejält, uppskattningsvis fem meter högt träd. På en annan står en stubbe med färskt snitt.

– Det är många som har höga buskage men folk känner också att de här träden har ju stått här när de flyttade in. Ska då hyresgästerna bekosta att ta ned dem?

På frågan om hur Victoria Park tänker kring träd och buskage som redan funnits på uteplatserna när hyresgästerna flyttat in och som kan vara besvärliga att beskära förklarar Mia Ling att Victoria Park kommer vara behjälpliga. Den tidsfrist som i brevet är satt till den 19 juni är det enligt Mia Ling inte så noga med.

– Datumet behöver man inte lägga så stor vikt vid. Det var mest för att få igång någon form av verksamhet. De flesta boende vänder sig direkt till oss och då förklarar vi det muntligen.

Beskedet Madeleine Löfstrand fick på Victoria Parks områdeskontor, att man inte behöver rätta sig efter Hyresgästföreningen, menar Mia Ling är felaktigt.

– Vi är ett bostadsföretag och vi måste ju följa hyreslagen som alla andra. Vi samarbetar med Hyresgästföreningen i mångt och mycket så det var nog bara en tokig formulering.

När Madeleine Löfstrand får höra att Victoria Park bytt fot i frågan om studsmattor och pooler på uteplatsen blir hon upprörd.

– Helt otroligt. Jag vidarebefordrade mailet från hyresgästföreningen, men när jag påpekar att det inte finns laglig grund påstår hon att de inte behöver bry sig om det. Hon uttryckte det som att de skapar sina egna regler.

Efter en stunds tystnad tillägger hon;

– Jag får väl leta efter en ny studsmatta till grabben då.