Som statsråd i regeringen Reinfeldt hade Nyamko Sabuni en rad olika poster: integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Hon har berättat i tidningen Fokus att det tog “typ tio sekunder” att tacka ja till statsrådsutnämningen.

Det stämmer. Jag är väldigt nyfiken som person och när jag får en fråga om något spännande som jag inte har gjort förut är jag snabb med att säga ja. Jag gillar att utmana mig själv, säger hon.

Under sina åtta år i Alliansregeringen gjorde hon det hon trånat efter ända sedan tonårens amerikanska tv-serier med domstolsförhandlingar: att argumentera för sin sak.

Artikelbild

| Nyamko Sabuni är kongoles men uppvuxen i Burundi. Pappan var regimkritiker och när han fängslades blev livet tufft för familjen. 1981, när Nyamko var tolv år gammal, fick de visum till Sverige.

Min erfarenhet skilde sig från de andras i regeringen så det gällde att övertyga mina kollegor, säger hon och nämner integrationspolitiken och hedersproblematiken som exempel.

Tydlig och bestämd

En minister är inte bara en hög politiker, utan också chef.

Jag gillar att leda, men tycker mindre om att chefa för all administration. Som ledare gillar jag att få människor att växa och jobba mot en gemensam vision. Jag är en mjuk och lyhörd ledare, men också tydlig och bestämd.
Artikelbild

| Nyamko Sabuni beskriver sig själv som pappas flicka. "Mitt intresse för politik och mitt naturliga sätt att leda kommer från pappa", säger hon.

Nyamko Sabunis familj är kongoleser, men hon är uppvuxen i Burundi. Pappan var regimkritiker och när han fängslades i Kongo blev familjen av med sin enda inkomst.

Svårast var de sista sex månaderna innan vi fick visum till Sverige. Mamma behövde lägga all sin tid på möten med ambassaden. Under den perioden behövde jag knacka på hos grannar och be om mat. När jag tänker på den här tiden blir jag gråtfärdig och känner sorg.
Artikelbild

| Som statsråd hade Nyamko Sabuni mellan 2006 och 2013 en rad olika poster: integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Hon gillar att leda, men tycker mindre om att ta hand om det administrativa.

Pappas flicka

Till slut kunde familjen återförenas i Sverige. Nyamko var tolv år och obeskrivligt lycklig.

Artikelbild

| "Jag är väldigt nyfiken som person och när jag får en fråga om något spännande som jag inte har gjort förut är jag snabb med att säga ja", säger Nyamko Sabuni.

Att komma till Sverige och förenas med pappa var en hemkomst för mig. Jag har alltid varit pappas flicka och det är jag fortfarande. Mitt intresse för politik och mitt naturliga sätt att leda kommer från pappa.

I början av 1990-talet var hon med och grundade Afrosvenskarnas riksförbund, vilket blev en ögonöppnare.

Artikelbild

| Hållbarhetschefen och tidigare politiken Nyamko Sabuni fyller 50 år.

Jag insåg att vi inte kan få en bättre integration om vi inte går in i politiken.

1996 anslöt hon sig till dåvarande Folkpartiet och kom sex år senare in i riksdagen och blev så småningom minister. De senaste sex åren har hon varit hållbarhetsdirektör på teknikkonsultföretaget ÅF.

Alltid intresserad

Trots denna långa paus från politiken har hon förts fram som en tänkbar partiledare efter Jan Björklund.

Hur intresserad är du av att leda Liberalerna?
Jag är medlem i Liberalerna och är fortfarande intresserad av politik. Som partimedlem är man alltid intresserad – om frågan ställs. Men jag kan inte säga om jag är kandidat innan jag vet vad medlemmarna vill och innan valberedningen ställer frågan. Det pågår en process och jag för samtal med mina partikamrater.

Inte utan att man undrar hur hon ställer sig till Liberalernas dalande opinionssiffror.

Självklart är jag väldigt bekymrad. Framför allt för att jag är osäker på om vi klarar att ta oss till Europaparlamentet. Riksdagsvalet är jag inte lika orolig för – det kommer att vända!
Vad skulle du göra för att vända siffrorna om du blir partiledare?
Liberalerna behöver lyssna och svara på de frågor medborgarna ställer och inte bara tala om våra favoritfrågor. Vi måste utveckla en liberal politik mot det som medborgarna efterfrågar.
Som minister kunde du uppfattas som lite kylig. Är du det?

Hon skrattar.

Inte alls! De som säger det känner mig inte. Men jag var väldigt blyg som barn, så det kanske sitter i. Dessutom har jag stark integritet och det kan också uppfattas som kyligt. Alla som känner mig vet att jag är en varm, mjuk och kärvänlig person. Men jag är också en människokännare, när jag är obekväm med någon drar jag mig tillbaka – och det märks.

Några konkreta framtidsplaner finns inte, vilket innebär att allt är öppet och möjligt. Ett tillstånd som Nyamko Sabuni uppskattar.

Jag är på en underbar plats just nu. Jag vet inte vad jag ska "bli när jag blir stor” och det är det som är fantastiskt. Jag har bestämt mig för att alltid vara nyfiken och öppen för spännande erbjudanden.