Det saknas en samlad statistik om personalkontinuiteten hos de företag som är med och delar på hemtjänstkakan. Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning av äldreomsorgens kvalitet, är de privata utförarna ofta bättre än de kommunala på att till exempel meddela personalförändringar i förväg.

– Våra medlemsföretag strävar efter en så god personalkontinuitet som möjligt. Men det ska inte stickas under stol med att det råder tuffa villkor, med många brukare och begränsat med tid. Det kan göra att det blir svårt att uppnå den kontinuitet som önskas, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert i äldreomsorg vid Vårdföretagarna.

Sörmlänningar i behov av hemtjänst kan i dag välja en privat utförare i drygt hälften av länets kommuner: Nyköping, Strängnäs, Katrineholm, Gnesta och Trosa. Katrineholms kommun var tidigt ute när lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 2009.

– Vi ställer samma kvalitetskrav på privata utförare som på den kommunala. De privata har generellt något bättre personalkontinuitet, bedömer vård- och omsorgsförvaltningens chef Päivi Kabran.

En förklaring till det ryms i den privata verksamhetens förutsättningar. Många hemtjänstföretag är små, har få anställda i förhållande till de kommunala motsvarigheterna och betydligt färre brukare att hjälpa.

Det förenklar planering och resursfördelning, även om det enligt Sabina Joyau aldrig går att sätta ett tak för personalkontinuiteten.

– Kommunernas bedömning av biståndsbehovet spelar stor roll för hur hemtjänstinsatserna utformas. Med ett mindre antal personal är det till exempel lättare att se förändringar hos brukaren i fråga om sjukdom, depression eller utökad demens.