Lotta Johnsson Fornarve har suttit i riksdagen sedan 2014. Hon tycker frågan om dödshjälp är "mycket komplicerad".

– Om sjukvården skulle erbjuda detta skulle det väcka många etiska frågor och principer som måste vägas mot varandra. Vänsterpartiet håller med om att det är viktigt att minska lidande, men anser inte att det bör vara sjukvårdens uppgift att hjälpa människor att ta sitt liv. Istället bör en god palliativ vård erbjudas i livet slutskede.

Att dödshjälp inte kommit på den politiska agendan förklarar Lotta Johnsson Fornarve med att det i "princip saknas politiskt stöd" Och inom sjukvården finns inte heller något större intresse för frågan, fortsätter Lotta Johnsson Fornarve.

Artikelbild

Marco Venegas (MP).

Erik Bengtzboe (M) menar att frågan om dödshjälp är laddad "med väldigt mycket känslor" och väldigt svår fråga, som han tror "många tycker är jobbig att diskutera".

– Aktiv dödshjälp innebär ju att hjälpa till att påskynda döden enligt en patients önskemål och är ju därmed det yttersta beslutet man kan ta som människa, förklarar han.

Men han är medveten om att det finns en stor majoritet som är positiva. Erik Bengtzboe tror heller inte att det finns några tvärsäkra svar.

– Jag tycker därför att det vore en god idé att åtminstone grundligt utreda frågan för att se över om det är både möjligt och önskvärt. Oavsett vad är vi dock övertygade om att den palliativa vården behöver stärkas över landet för att garanteras hålla en hög nivå, så man oavsett var man bor kan räkna med en god vård i livets slutskeende.

Artikelbild

Fredrik Olovsson (S).

Partikamraten Lotta Finstorp uppger att dödshjälp aldrig får bli en resursfråga. Hon läste artikeln om KOL-sjuka Mona Lundgren, som efterlyser dödshjälp, och instämmer i att dödshjälp borde vara en mänsklig rättighet.

– Det är uppenbart att vi politiker måste börja diskutera frågan om dödshjälp ”bredare”. Samtliga partier måste sätta sin i frågan, anser Lotta Finstorp.

Artikelbild

Sara Karlsson (S).

De sörmländska socialdemokraterna i riksdagen Hans Ekström, Sara Karlsson och Fredrik Olovsson är alla ense om att frågan om dödshjälp är svår och känslig.

– Jag är för att frågan utreds i botten. Det är många moraliska och praktiska frågor som måste utvärderas. Det är lätt att spontant svara ja, men jag har fått stor respekt för motargumenten när jag talat med präster och läkare, uppger Hans Ekström.

Artikelbild

Lotta Finstorp (M).

– Jag är kluven. Å ena sidan anser jag rent principiellt att det bör kunna införas. Men det finns en rad praktiska invändningar som gör att frågan inte blir lika enkel i praktiken som i teorin. Men jag tror som sagt att det är en diskussion vi kommer att se mer av och förhoppningsvis kan olika frågetecken rätas ut, anser Sara Karlsson.

– Jag vill inte utesluta det. Möjligheten finns ju redan på flera håll i världen och inte minst för den som är döende och där sjukdomen samtidig är förknippad med ett stort lidande. Där skulle det kunna vara rimligt. Samtidigt är det förstås svårt att introducera det i en sjukvård som är så inriktad på att rädda människors liv. Jag tror vi behöver fortsätta diskussionen i samhället men också inom den medicinska professionen, uppger Fredrik Olovsson.

Artikelbild

Hans Ekström (S).

Miljöpartiet är hittills enda partiet som sagt att frågan om dödshjälp bör utredas. Marco Venegas (MP) delar partiets syn.

– Det handlar om att värna den enskildes rätt, samtidigt som det finns risker som bör tas på största allvar. Hur riskerna kan minimeras bör utredas grundlig, tycker han.