På det nyöppnade Sörmlandsmuseet finns det två inplanerade aktiviteter. Det ena handlar om att bygga sitt rum i miniatyr (den 27 och 28 december), den andra om att spå sin framtid i tenn (den 2–4 januari).

– Den första aktiviteten är kopplad till utställningen ”Att växa upp”, berättar Kjell Taawo, enhetschef.

Det är Niki Lindroth von Bahr som ligger bakom utställningen och konstnären har själv skapat en del miniatyrmiljöer om trygghet och otrygghet för barn. En föreställer till exempel en smutsig skoltoalett, en annan en liten fågel (bilden ovan) som spelar dataspel.

Artikelbild

Niki Lindroth von Bahrs rum som ingår i utställningen ”Att växa upp”.

Rummet som ni besökare ska skapa kan vara det rum som ni redan nu har som ert eget, ett rum som du vill ha i framtiden, eller kanske bara ett rum som du trivs i.

– De som vill får gärna ta med sig rummet hem igen, eller så sparar vi det här för eftervärlden,

säger Kjell.

Att spå i tenn är inget nytt. Visserligen använde man kanske bly förr i tiden, men på nyårsaftonen brukade man droppa lite flytande metall i en kopp fyllt med kallt vatten för att se hur det nya året skulle bli. Man fick använde fantasin men såg man ett kors betydde det olycka och död, medan en krona eller ett fågelbo betydde det bröllop.

På museet kommer det finnas tenn att spå med och det görs mellan den 2 och 4 januari.

– Vi kommer kanske att kunna göra andra saker av tenn också, men just det vi får ut efter att vi spått oss ska vi kunna göra ett smycke av, säger Kjell Taawo.

Allt är gratis och båda aktiviteterna startar klockan 11.00 och sluta 14.00.