En kvinna i Katrineholm har anmält vårdpersonal till Patientnämnden i Region Sörmland, efter att hon upplevt att hon blivit kränkande behandlad av personalen. Kvinnan skriver i sin anmälan att hon vaknade av svåra magsmärtor. Vid toalettbesök blev hon yr i huvudet och svimmade, med följden att hon föll i golvet och slog ut tänder i överkäken och skadade underläppen.

Kvinnan ringde 112, där hon enligt anmälan blev uppmanad att naken krypa genom trappuppgången till porten för att öppna för ambulansen, i annat fall skulle hon inte få någon ambulans. Så småningom, fortsätter kvinnan, kom ändå ambulansen. Vårdpersonal ska därefter ha frågat kvinnan varför hon bor i Katrineholm och om hon kommit hit för att få vård på behandlingshem, en fråga som upprörde henne. När kvinnan kommit till sjukhus anser hon att andra personer ur personalen röt åt henne och bemötte henne illa.

Kvinnan skriver också att hon inte fick någon hjälp med smärtlindring förrän efter flera timmar och förrän efter att hon sytts i läppen, trots att flera tänder var utslagna och läppen krossad. Hon vill nu veta hur det kunde anses att hon skulle krypa naken i trappuppgången för att alls få ambulanstransport och undrar om bemötandet hängde ihop med att hon sluddrade, på grund av de utslagna tänderna. Hon vill också veta varför personal antog att hon kom från behandlingshem. Hon skriver att hon aldrig känt sig så förnedrad, rädd, hjälplös och illa behandlad som under den aktuella natten.

Om fyra veckor ska kvinnan, enligt kommunikation med Patientnämnden, få en förklaring till det inträffade.