Enligt strafföreläggandet från Ekobrottsmyndigheten har företagaren misskött sin bokföring.

Företagaren, en man i 40-årsåldern, har haft en butik och därmed "bedrivit bokföringspliktig verksamhet". Men bokföringen har inte skötts under 2016 och 2017, enligt Ekobrottsmyndigheten.

På grund av bristerna i bokföringen har företagaren dömts till villkorlig dom och till att betala 40 dagsböter.