Granen ska köras till en avfallsanläggning, antingen det är Vikatippen i Katrineholm eller motsvarande i Vingåker. Det rekommenderar Sörmland vatten som har hand om avfallshämtningen för hushåll i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Grandumpning är nämligen ett lagbrott. Blir du tagen på bar gärning av polisen kan de utfärda böter på 800 kronor, rapporterar SVT, men svårare nedskräpning kan även ge fängelse i upp till ett år.

– Vi gör inga insamlingar. Jag vet att Tekniska verken har gjort det i Linköping, men inte här, säger Helen Sylvefjord, kommunikationsansvarig på Sörmland vatten.

Artikelbild

Anders Lindberg, affärsenhetschef på Vika avfallsanläggning, uppmanar alla att slänga sina avlagda julgranar på Vikatippens trädhög, inte i naturen, vilket är olagligt. Där mals den sedan ner och eldas som fjärrvärme.

Några julgranar vid förpackningsinsamlingens stationer inne i samhällena vill hon heller inte veta av.

– Nej, där är det bara förpackningar som lämnas in, och en gran är ju ingen förpackning. Där vill vi inte se dem, säger Helen Sylvefjord.

På Vika avfallsanläggning, några kilometer norr om Katrineholm, har de avlagda granarna börjar flöda in i makligt tempo. Somliga är fortfarande grönt frodiga.

Anders Lindberg är affärsenhetschef på Vikatippen och när Kuriren följer honom till den stora trädhögen ligger där mycket riktigt flera granar.

Artikelbild

Anders Lindberg, affärsenhetschef på Vika avfallsanläggning, uppmanar alla att slänga sina avlagda julgranar på Vikatippens trädhög, inte i naturen, vilket är olagligt. Där mals den sedan ner och eldas som fjärrvärme.

– De flisas sedan till så kallad grot som körs till värmeverket, eldas och blir till fjärrvärme, säger Anders Lindberg.

Han berättar att de som säljer julgranar brukar komma in snart och slänga de överblivna granarna efter julhandeln.

– Även om man slänger en gran i skogen så räknas det som nedskräpning, säger Anders Lindberg. Då är det bara att ta med granen hit när man har annat avfall.