– Gemensam nämnd, är det bökigt, undrade ministern, men fick svar från Gunilla Magnusson (S), nämndordförande, att kommunsamarbetet runt Viadidakt fungerar mycket bra.

I Viadidakts lokaler i Värmbols industriområde fick arbetsmarknadsministern höra mer om verksamheten, som framförallt syftar till att få ut människor i egen försörjning.

Pelle Norén från Viadidakt berättade att de som söker försörjningsstöd slussas till Viadidakt, där målet är att man inom fem dagar ska vara i gång med verksamhet, även om det inte alltid går så fort. Hos Viadidakt finns två spår: arbetsmarknad och "vuxnas lärande", där bland annat SFI ingår. I arbetsmarknadsdelen finns praktisk verksamhet, som var det Ylva Johansson mest fick veta mer om på onsdagen.

Artikelbild

Nytt för i år är "vårdspår", där ett tjugotal långtidsarbetslösa, både svenskar och ganska nyanlända, får praktisk utbildning, i syfte att i sommar kunna söka vikariat inom vården. Tre dagars teori i veckan varvas med praktik på Vingåkers och Katrineholms äldreboenden.

Inne i undervisningssalen fick eleverna Belainesh Gebrethsae och Senayt Musie ta arbetsmarknadsministerns blodtryck, som visade sig ligga ganska bra, och berättade för ministern om utbildningen de går. Läraren Marie Axelsson berättade att kursen är inne på tredje veckan och åtta män och nio kvinnor deltar.

I salen intill ägnade sig halva klassen åt fysträning, bland dem Abukar Mohamed Karish.

– Jag har varit i Sverige i åtta år men jag har aldrig haft ett jobb. Jag har praktik på Igelkotten, jag hoppas jag får jobb i vården i sommar, sa han.