Hösten 2017 kunde Kulturskolan i Katrineholm satsa på en öppen lördagsverksamhet med musik, hantverk och andra kulturaktiviteter. Detta kunde göras tack vare statliga pengar från Kulturrådet och syftet var att nå familjer som inte tidigare hittat till vad Kulturskolan kan erbjuda.

Under tre läsår har Kulturskolan fått totalt nästan 1,5 miljoner kronor i stöd för att kunna bredda verksamheten och nå fler. Bland annat har kulturbussen rullat på vägarna för att möta barn och verksamheten har både tagit emot och sökt upp fler än tidigare.

Men i och med att KD:s och Moderaternas budgetförslag röstades igenom i riksdagen slopades det statliga bidraget till de kommunala kulturskolorna och efter sportlovet visar sig följden av det. I Katrineholm blir det öppen förskola i dag, den 16 februari och lördagen den 23 februari, och kulturskolan är dessutom öppen under sportlovet. Sedan är det stopp, liksom det är slut med Kulturskolans medverkan i fritidsverksamheten Lyckliga gatorna ute på skolorna.

Lennart Ejeby, Kulturskolans chef, har bara fått positiva omdömen om den lördagsöppna kulturskolan.

– Det har varit god stämning och det har blivit en inkörsport till att hitta hit och kanske söka kurser, säger han.

Om regeringen i kommande budgetförslag har för avsikt att återföra stödet till kulturskolorna återstår att se.