Fram till den 28 februari har vårdnadshavare på sig att ansöka om skolskjuts för sina barn hos Katrineholms kommun.

Från kommunens sida har man på senare tid satsat för att få så många som möjligt att använda så kallade e-tjänster, det vill säga att söka om exempelvis skolskjuts via kommunens nättjänster.

Att det är tid att söka om skolskjuts har berörda föräldrar troligen inte missat. Tvärtom har alltför många påminnelser skickats ut via mejl, något som väckt irritation. Och när vårdnadshavare sedan försökt fylla i ansökningsformuläret på nätet har de mötts av nästa källa till frustration, då funktionen där man ska ange vilket barn ansökan avser inte har fungerat.

– Vi har haft två separata problem som uppkommit i princip samtidigt, konstaterar kommunens digitaliserings- och kommunikationschef Andreas Peterzén.

Vad gäller det ena felet, att det inte gått att välja vilket barn man söker skolskjuts för, är frågan utredd och felet åtgärdat, förklarar Peterzén. Orsaken var att kontakten mellan kommunen och Skatteverkets folkbokföring inte fungerade som den skulle. Når vårdnadshavaren loggar in sig i e-tjänsten ska en automatisk kontroll mot Skatteverket över vilka barn som personen är vårdnadshavare för göras, något som alltså inte har fungerat.

– För att hämta ut datan från Skatteverket behövs en sorts legitimation, ett så kallat certifikat, och det löpte ut i går (läs måndag), förklarar Andreas Peterzén.

Orsaken bakom att föräldrar fått många påminnelsemejl är däremot ännu inte helt utredd. Men Peterzén tror att det handlar om den mänskliga faktorn, om ett handhavandefel från den som administrerar skolskjutsärendena på kommunen.

– Vi tror att det är så, men för att få det verifierat måste vi få tala med personen i fråga, säger Andreas Peterzén.

Sedan i tisdags eftermiddag fungerar dock allt som det ska igen, enligt digitaliseringschefen.

– Jag har själv loggat in och provat, säger han.