Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. 30 procent av all kvinnlig cancer utgörs av bröstcancer. Bröstcancer upptäcks ofta vid mammografiundersökningar, som erbjuds kvinnor i åldern 40 till 74 år. Tidig upptäckt av cancer borgar för större överlevnad.

Av Cancerfondens rapport för 2018 framkommer att var femte bröstcancerfall upptäcktes hos kvinnor som var 75 år eller äldre och fem procent upptäcktes i åldersgruppen yngre än 40 år.

Nu vill Kristdemokraterna i landstinget att den övre gränsen för mammografiundersökning slopas och den nedre åldersgränsen sänks till 30 år. Återstår för landstingsfullmäktige att besluta om saken.