SN har tidigare skrivit om det bostadsprojekt som omfattar kvarteret Brädgården mellan Östra Längdgatan och Vallarvägen. Drygt 320 bostäder ska byggas i varierande höjd. Bilcenter, som ligger vid Ringvägen, kommer i samband med det att flytta till Hemgårdens företagsområde.

För ungefär ett år sedan bjöd kommunen in allmänheten till ett informationsmöte rörande projektet, där man samlade in synpunkter. Nu efterfrågar kommunen på nytt tankar – dock inte från den stora allmänheten.

– Detaljplanen ställs ut för granskning vilket betyder att sakägare, angränsande grannar, och andra myndigheter som vi samråder med får tycka till, säger planarkitekten Sara Rangensjö.

Artikelbild

Planförslaget har justerats med anledning av den kritik som inkommit efter samrådet. Det rör bland annat höjden på några av byggnaderna.

Vi har fått in synpunkter från länsstyrelsen om att det finns en risk att höjderna kan påverka kulturmiljön i Nyköping negativt, då skalan är högre än bebyggelsen i de centrala delarna av staden, säger Sara Rangensjö.

Tidigare siktade man på att uppföra byggnader som ligger på mellan två och sju våningar. I det justerade förslaget har man gått ner till mellan två och sex våningar.

– Vi sänker höjden på delar av bebyggelsen som ligger mot den närliggande villabebyggelsen längs Vallarbacken. Där har vi sänkt våningsantalet på en byggnad med en våning, och på en annan byggnad med två våningar, säger Sara Rangensjö.

Artikelbild

Med det hoppas kommunen kunna minska den skuggpåverkan som de närliggande fastigheterna drabbas av.

– De kommer fortfarande bli skuggade men inte lika mycket som tidigare.  

Trots att man nu tar bort flera våningsplan på några av byggnaderna siktar kommunen fortfarande på samma antal bostäder. För att kompensera vill man istället ersätta några radhus/parhus i kvarterets inre delar med ett fyravåningshus.

Granskningen som nu satts i gång kommer att pågå fram till den 1 april.