Till och med september har det under året betalats ut 294 miljoner kronor i supermiljöbilspremier runtom i landet, enligt statistik från Transportstyrelsen.

I Katrineholm har 140 000 kronor, motsvarande 4,11 kronor per person, betalats ut för supermiljöbilar till och med september i år. Motsvarande siffror för Flen och Vingåker är 20 000 respektive 1,18 kronor. Bäst i klassen är Nyköping med 1 041 299 kronor eller 18,80 kronor per person. Detta att jämföra med rikssnittet på drygt 29 kronor per person. I Eskilstuna har drygt 680 000 kronor betalats eller 6,51 kronor per person.

[fakta nr="1"]

Det rådet på intet sätt miljöbilshysteri i länet.

– Intresset är jättestort generellt och det blir större år för år, säger Håkan Johansson, vd på GJ bil i Eskilstuna.

– Laddhybriderna går otroligt bra. Där har man räckvidden. Elbilarna är fortfarande alldeles för begränsade, men folk är intresserade, säger Robert Lundkvist, platschef på Möller bil i Strängnäs.

I nio fall av tio är det företag som utnyttjar supermiljöbilspremien.

– Intresset börjar växa även bland privatpersoner. Fler och fler väljer att köpa en hybrid och jag skulle säga att försäljningen i dag ligger någonstans runt 70/30 mellan företag och privatpersoner, säger Håkan Johansson.

Enligt Robert Lundkvist är det fortfarande nästan enbart tjänstebilar som säljs. Även han anar dock ett trendbrott i antågande.

– Framåt 2020 kommer alla stora märken med elbilar till mycket lägre pris med mycket bättre räckvidd än i dag. När de når över 300 kilometer, då kommer det hända grejer, säger han.

En ny generation laddbara bilar är på gång. En lika angelägen fråga är, enligt Håkan Johansson och Robert Lundkvist, att den infrastruktur som krävs byggs ut tills dess för att konsumenterna ska välja el. De får medhåll av Magnus Norberg, affärsutvecklare på Eskilstuna energi och miljö/ Sevab.

– Det måste finnas infrastruktur för att folk ska våga köpa elbilar, så är det. Där ligger vi väldigt bra till i både Eskilstuna och Strängnäs, säger han.

Under 2018 har Eskilstuna energi och miljö satt upp 40 laddplatser runtom i staden. Totalt finns nu 66 stycken. Med 380 registrerade laddbara bilar innebär det 0,17 laddplatser per bil. Strängnäs har, med 29 laddplatser fördelade på 141 bilar, ett snitt på 0,21 per bil.

– Snittet för Sverige ligger på 0,09 per bil. Vår utbyggnad är nästan dubbelt så bra. Det är ett steg för att få ner fossilberoendet i samhället. Vi vill underlätta för våra invånare att skaffa och nyttja elbilar. Men det vi bygger upp är inte bara för Eskilstuna- och Strängnäsborna, utan lika mycket för dem som kommer utifrån. På så vis bidrar vi även till den nationella utbyggnaden.