AnnMari Jansson arbetar på Nyköpings lasarett, men får medhåll från andra. Ulrika Norrman, sjuksköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, säger att det är och har varit "väldigt mycket överbeläggningar". Hon säger att det inte är så mycket som en lönefråga längre utan att en fråga om en bra arbetsmiljö.

– Många orkar inte längre. Vi äldre vet ju hur det kan vara, men det kan vara tufft för unga, nya, säger Ulrika Norrman.

AnnMari Jansson tycker det är bra att överbeläggningarna blivit en fråga för regeringen, som vi skrev om förra veckan. Men hon blir irriterad över att riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) tycker personalen "ska slå näven i bordet".

– Vi har sagt vår mening och vi har protesterat i olika forum, men vi har inte kunnat påverka eller förhindra denna försämring, uppger AnnMari Jansson och fortsätter:

– Alla som behöver inneliggande vård måste ju få det och då hjälper det varken att slå näven i bordet eller utestänga sjuka patienter. Personalen kan inte vägra ta emot överbeläggningar. Grundproblemet som är skapat av landstingsledningen är resursbrist.

Försämringen i arbetsmiljön började för några år sedan, enligt AnnMari Jansson. Först när den politiska ledningen beslutade att skära ned på antalet vårdplatser, vilket fick till följd att många visstidsanställda sökte andra jobb, därefter tog arbetsgivaren bort arbetstidsförkortningen, nedläggningar av avdelningar och ständigt ofrivilliga omflyttningar av personal.

Ulrika Norrman tycker det är bra att skyddsombud driver frågan om förbättringar av arbetsmiljön. AnnMari Jansson hoppas att Arbetsmiljöverket tar anmälan på allvar och ser över arbetsmiljön på sjukhusen i Sörmland.

Samtidigt hoppas de på förbättringar vad gäller situationen i höst, en del projekt pågår. AnnMari Jansson ser även positivt på att klinikerna tagit över vårdplatserna och "har förhoppningsvis större förståelse hur man kan behandla sin personal".