Det berättade han i samband med landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen. När han nämner förtäta är det frågan om att förtäta utrymmet i Vita huset, där centrala landstingsadministrationen arbetar. Fullmäktigesalen kommer tömmas efter sista sammanträdet nästa vecka – fullmäktige kommer framgent avhandlas i nya länsmuseet – och då göras om till bland annat kontorslokaler.

Nuvarande personal från kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet Sörmland kommer att erbjudas överflyttning, uppger Jan Grönlund.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde beslutades om en extra satsning på akutmottagningarna, femton miljoner kronor. Fler akutläkare och ökad bemanning ingår i satsningen, bland annat ökad bemanning vid omhändertagande av barn på Nyköpings lasarett.

Delårsrapporten avhandlades och den visar på att budget hålls, enligt landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S). Rapporten visar också att det finns mer vårdpersonal och att sjukskrivningar går nedåt.

Dessutom beslutades att höja personalens friskvårdsbidrag från 1500 kronor till 2500 kronor. Höjningen gäller från 1 januari.