Det råder allmän brist på vårdpersonal, det konstateras även i landstingets verksamhetsberättelse. Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) har med emfas sagt att antalet sjuksköterskor ökat i år.

Men sett till innevarande mandatperiod (sista december 2014 till sista december 2017) har antalet minskat med 24 stycken.

Samtidigt har antalet anställda inom ledningen ökat från 287 anställda 2014 till 346, en ökning med drygt 20 procent.

Det och att administrationen vuxit får Magnus Leivik att reagera.

– Bara antalet kommunikatörer har blivit tio fler under mandatperioden. Och landstinget har näst flest vårdadministratörer i Sverige, säger Magnus Leivik.

Han undrar vad som hände med det sparbeting som lades på administration och ledning.

– Man skulle spara, men tvärtom har kostnaderna ökat, fortsätter Magnus Leivik.

Monica Johansson (S) säger att ledningen har fortsatt sparbeting, och att det genomförts en organisatorisk förändring – därav att anställda i ledningen ökat.

– Vi har också gjort ett medvetet val att satsa på chefskapet, att de bland annat ska ha färre medarbetare under sig. Men givetvis ska vi inte ha personal i onödan, och vi tittar på det hela, hela tiden att ha rätt personal på rätt plats, säger Monica Johansson.

Administrationens kostnader har även kommit som fråga i valsatsningen #kandulova.

Där svarar Lotta Back (V) att administrationen behövs, men ska inte vara "större än vad som behövs för att verksamheten ska fungera". Liberalernas toppkandidat Ewa Callhammar skriver att den centrala administrationens kostnader "är enbart 55 öre per hundralapp" och att landstinget måste ha en "viss administration" för att fungera. Hon lovar att säkerställa att skattepengarna "går till rätt saker".

Mattias Claesson (C) svarar att "Precis som allt annat så behöver den (administrationen) också alltid ställas inför rationaliseringskrav". Anna Wåhlström (MP) tror att "bättre arbetssätt kan minska kostnaderna" inom administrationen.

Jonas Lindberg (Vård för pengarna) svarar att han självklart ska se över administrationen och har tydligt gjort klart över att slopa till exempel politiska sekreterare. Anton Berglund (SD) säger att resurser ska omfördelas "från politik och administration till vårdgolvet".

– Vi måste försäkra oss om att administrationen bidrar till högre kvalitet och bättre effektivitet, säger Magnus Leivik.