SVT Nyheter kunde förra veckan berätta att endast två av de 13 lejon­ungar som fötts på Borås djurpark de senaste fem åren lever. Två har dött naturligt, medan nio lejon har avlivats trots att de har varit fullt friska.

Nyheten har fått stor spridning, och rört upp känslorna runtom i landet.

Borås djurparks vd Bo Kjellsson förklarar avlivningarna med att det ofta kan vara svårt att omplacera djur, men samtidigt omöjligt att låta djuren stanna.

– Detta är egentligen ett resultat av ett gott avelsarbete, säger han till SVT.

Även på Parken Zoo i Eskilstuna har lejon avlivats. Parkens vd Lennart Sundén berättar att det handlar om sju stycken lejon sedan han tillträdde 2013, där tre tagits bort av medicinska skäl.

– Sen var det en kull om fyra ungar, där hon (lejonhonan) inte klarade av dem, säger han.

Andra lejon som fötts i parken och sedan blivit övertaliga har omplacerats.

– Vi har skickat iväg djur till Ostrava och Jerusalem, och till en djurpark utanför Oxford, berättar Sundén.

Han beskriver problemen med aveln på liknande sätt som Kjellsson.

– Vi måste avla på våra djur. Men i förlängningen kan det innebära att vi även måste avliva djur.

Att djurparker avlar är i de fall det handlar om hotade arter för att säkra artens fortlevnad.

– För att klara det behöver vi ha en genbank med stor variation och friska djur, säger Sundén.

Varje hotad art har en koordinator, som arbetar för att hitta de bästa lösningarna för arten som sådan. Exempelvis omplaceringar.

Men aveln är också för djurens egen skull, berättar Sundén. Det stimulerar ett naturligt beteende och ungar berikar miljön för alla djur i en flock.

– Det är det enskilt viktigaste beteendet för djuren. Att få föda upp ungar.

Problemen uppstår när flocken blir för stor. När ungarna börjar bli vuxna, och kanske stöts bort eller själva vill lämna flocken. Då måste de flyttas.

När det gäller lejonen på Parken Zoo, som är asiatiska lejon, finns det enligt Lennart Sundén i nuläget inget utsättningsprojekt. Alternativet som återstår är att koordinatorn lyckas hitta en annan djurpark som kan ta emot de så kallade överskottsdjuren. Annars blir det sannolikt avlivning.

– Än så länge har det varit lätt. Men ju lyckosammare man är i aveln, desto svårare blir det ju att hitta andra djurparker åt djuren, säger han.