Mälardalen /Nyköping blir utansnabbt tvåvåningståg

Nyheter
När SJ satsar på tvåvåningståg blir Nyköping utan. SJ köper in 43 snabba regionaltåg från den franska tågtillverkaren Alstorm. De ska trafikera Mälardalen, men inget av tågen kommer att gå via Nyköping.

2,5 miljarder kronor kommer tågen att kosta och restiden blir upp till 25 procent kortare. Bland annat tack vare tågens topphastighet på 200 kilometer i timmen.
De fungerar som en sportbil. Accelererar snabbt och kan bromsa på ett mjukt och effektivt sätt, säger Mats Wilhelmsson, affärschef SJ:s trafik i Mälardalen.
Sträckan VästeråsStockholm kommer med de nya tågen att ta 50 minuter.
I dag tar samma sträcka 67 minuter.
Andra faktorer som gör att de nya tågen kan förkorta restiden avsevärt är tvåvåningslösningen.
Det ger goda flöden av och på tågen, korta uppehållstider på stationerna, vilket bidrar till kortare restider, säger Mats Wilhelmsson.
Tvåvåningstågen kommer att levereras under hösten 2003 och samtliga tåg ska vara levererade under 2004, men Nyköping blir utan.
Vi har beslutat att inget av de 43 tågen kommer att trafikera Nyköping i första skedet, säger Mats Wilhelmsson.
SJ tror att detta är framtidens tåg.
Detta är framtidens sätt att resa regionalt. Tågen kommer med sina kraftigt förkortade restider att ha stor betydelse för infrastrukturen i Mälardalen. Investeringen i de nya tågen är en del i SJ:s strategi och visar på vårt nya sätt att arbeta med kunder i centrum, säger Mats Wilhelmsson.