Varken polisen eller Försvarsmakten utreder längre vad som orsakade den kraftiga smällen i helgen. En av de teorier som experter håller för troligt är att det rör sig om en detonation under vattnet. Och det finns gott om minor i Östersjön, även om den karta som SN fått ta del av från Försvarsmakten inte visar några i Trosas omedelbara kustnärhet. Nuförtiden samarbetar Östersjöländerna öppet kring att lokalisera, klassificera och oskadliggöra de minor som finns kvar i havet.

– Sverige är ledande i minröjningsarbetet och med den kännedom vi har i dag är det mest mintätt i Finska viken. Där gör vi återkommande insatser, säger kapten Magnus Jirlind, informationschef på fjärde sjöstridsflottiljen.

För att lokalisera och klassificera minorna används en sonar, ett tekniskt system som kartlägger botten med hjälp av ljud. Om sonaren hittar en mina skickas en undervattensfarkost med en kamera ner. För att oskadliggöra minan detoneras en mindre sprängladdning som sätter i gång den stora sprängladdningen i minan. Minor kan inte självsprängas men olika typer av minor utlöses av olika orsaker, som kontakt, ljud och magnetism, det vill säga metallen i fartygens skrov.

Artikelbild

– Minorna sänktes ju ursprungligen för att spränga skepp och det vi ser mycket från första och andra världskrigets är kontaktminor, säger Magnus Jirlind.

Kontaktminor är bottenförankrade med en kätting, men det händer att det yttre höljet rostar sönder. Minan sjunker då till botten. Oftast är då sprängladdningen intakt. Kan då en mina flytta sig efter att den sjunkit?

– Det beror på undervattensströmmar, blåst och annat. Men det händer ju att det dyker upp minor där man inte tror att de ska vara. Fiskare får ibland upp minor i nät och vid felhantering kan det bli farligt. Upptäcker man något som liknar en mina ska man försöka märka ut koordinaterna och kontakta polisen, säger Magnus Jirlind.

Behöver fritidsbåtsägare oroa sig för att stöta på en mina?

– Med tanke på djupen som minorna ligger på är det en minimal risk. Det är om man skulle råka ankra på felaktiga platser.

Det finns de som oroar sig för att bada i havet efter smällen i lördags. Vad skulle hända om man befann sig i vattnet när en mina detonerar?

– Det kan jag inte svara på men vi har ett säkerhetsavstånd på en kilometer när vi röjer minor, säger Magnus Jirlind.